DOLAR

32,3607$% 0.17

EURO

34,4602% -0.71

GRAM ALTIN

2.437,27%-0,95

ÇEYREK ALTIN

4.161,00%-0,98

BİST100

9.814,19%0,59

BİTCOİN

2166627฿%-0.99997

a
  • Bursanınsesi
  • Eğitim
  • Eş anlamlı kelimeler nelerdir? Eş anlamlı kelime örnekleri: 2. sınıf, 3. sınıf, 4. sınıf ve 5. sınıf eş anlamlı kelime listesi! Eş anlam nedir?

Eş anlamlı kelimeler nelerdir? Eş anlamlı kelime örnekleri: 2. sınıf, 3. sınıf, 4. sınıf ve 5. sınıf eş anlamlı kelime listesi! Eş anlam nedir?

Eş anlamlı kelimeler sözlüğü bize hangi kelimelerin genelde birbirlerinin yerini tutabileceğini gösterir. Eş anlamlılık sadece isim soylu sözcüklerde görülmez. Eş anlamlı fiiller de mevcuttur. Haberimizde eş anlamlı sözcük örnekleri daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Peki, eş anlamlı sözcükler nelerdir?Eş anlamlı kelime örnekleri: 2. sınıf, 3. sınıf, 4. sınıf ve 5. sınıf eş anlamlı kelime listesi ve Eş anlam nedir? Eş anlamlı kelimeler nelerdir? Örneklerle haberimizde…

EŞ ANLAMLI KELİMELER NELERDİR?

Eş anlamlı kelimeler; anlamdaş, müteradif veya sinonim; yazılışları farklı olduğu halde anlamları aynı veya çok yakın olan kelimelerdir.

Bu tür kelimeler genelde birbirlerinin yerini tutabilir. Türkçede anlamdaş kelimelerin birisi genellikle yabancı kökenlidir.

kıymet-değer, cevap-yanıt, sene-yıl, medeniyet-uygarlık, imkân-olanak, acele-ivedi, zelzele-deprem, yoksul-fakir, misafir-konuk, sınav-imtihan, yöntem-metot, mesele-sorun, vasıta-araç.

Öztürkçe kelimeler arasında da eş anlamlılık olabilir:

deprem – yer sarsıntısı

Eş anlamlılık sadece isim soylu sözcüklerde görülmez. Eş anlamlı fiiller de mevcuttur:

saklamak – gizlemek, duymak – işitmek

Bileşik isim, deyim ve atasözlerinde yerleşmiş şekilde kullanılan sözcüklerin yerine anlamdaşı kullanılmaz. Örneğin kara bahtlı bileşik sözcüğü yerine siyah bahtlı kullanılmaz.

Birden fazla anlamı olan sözcüklerde bu anlamlardan biri veya birkaçı başka bir sözcükle eş anlamlı olabilir:

Pasaportum için resim çektirmeye gidiyorum.

Okulda bugün fotoğraf çekimi var.

Yukarıdaki ilk örnekte resim sözcüğü fotoğraf anlamında kullanıldığı için eş anlamlı görevi üstlenmiştir ancak “Bugün okuldaki suluboya resim sergisini gezmeye gideceğim.” cümlesindeki anlamı fotoğraf değildir.

Kısmî eş anlamlı sözcüklere örnek olarak koymak-bırakmak, göz-çekmece, gezmek-dolaşmak, doğru-gerçek verilebilir.

EŞ ANLAMLI KELİME ÖRNEKLERİ

abide eş anlamlısı: anıt

acele eş anlamlısı:çabuk

acemi eş anlamlısı: toy

aciz eş anlamlısı: güçsüz

asır eş anlamlısı:yüzyıl

adalet eş anlamlısı: hak

adaptasyon eş anlamlısı: uyarlama

adet eş anlamlısı: sayı

aka eş anlamlısı: büyük

akıl eş anlamlısı: us

al eş anlamlısı: kırmızı

alelade eş anlamlısı: sıradan

aleni eş anlamlısı: açık

ara eş anlamlısı: fasıla

araba eş anlamlısı: otomobil

armağan eş anlamlısı: hediye

aşk eş anlamlısı: sevi

atik eş anlamlısı: seri

ayakkabı eş anlamlısı: pabuç

bağışlama eş anlamlısı: affetme

bacı eş anlamlısı: kız kardeş

baş eş anlamlısı: kafa

barış eş anlamlısı: sulh

bayağı eş anlamlısı: adi

beyaz eş anlamlısı: ak

bencil eş anlamlısı: egoist

bonkör eş anlamlısı: cömert

büyü eş anlamlısı: afsun

cennet eş anlamlısı: aden

cevap eş anlamlısı: yanıt

cılız eş anlamlısı: zayıf

cimri eş anlamlısı: pinti

cesur eş anlamlısı: yürekli

cihaz eş anlamlısı: aygıt

cümle eş anlamlısı: tümce

çabuk eş anlamlısı: acele

çağrı eş anlamlısı: davet

çamur eş anlamlısı: balçık

çare eş anlamlısı: umar

denk eş anlamlısı: müsavi

deprem eş anlamlısı: zelzele

deneyim eş anlamlısı: tecrübe

dilek eş anlamlısı: istek, arzu

dizi eş anlamlısı: sıra

deli eş anlamlısı: çılgın

doktor eş anlamlısı: hekim

dost eş anlamlısı: arkadaş

edebiyat eş anlamlısı: yazın

ece eş anlamlısı: güzel kadın

edep eş anlamlısı: adap

eklem eş anlamlısı: bent

ehemmiyet eş anlamlısı: önem

elbise eş anlamlısı: esbap

emniyet eş anlamlısı: güven

eser eş anlamlısı: yapıt

eş anlamlı sözcükler eş anlamlısı: anlamdaş sözcükler

ev eş anlamlısı: konut

fakir eş anlamlısı: yoksul

fayda eş anlamlısı: yarar

fena eş anlamlısı: kötü

fenomen eş anlamlısı: olgu

fikir eş anlamlısı: düşünce, ide

gemi eş anlamlısı: vapur

gezmek eş anlamlısı: dolaşmak

gökyüzü eş anlamlısı: sema

gülünç eş anlamlısı: komik

gözlem eş anlamlısı: rasat

güç eş anlamlısı: kuvvet

hadise eş anlamlısı: olay

hareket eş anlamlısı: kinetik

hasım eş anlamlısı: düşman

hasret eş anlamlısı: özlem

hatıra eş anlamlısı: anı

hediye eş anlamlısı: armağan

hekim eş anlamlısı: doktor

hısım eş anlamlısı: dost

ırak eş anlamlısı: uzak

ırmak eş anlamlısı: nehir

idadi eş anlamlısı: lise

idare eş anlamlısı: yönetim

ihtiyar eş anlamlısı: yaşlı

ihtiyaç eş anlamlısı: gereksinim

ilan eş anlamlısı: duyuru

imkan eş anlamlısı: olanak

ilişki eş anlamlısı: münasebet

istirahat eş anlamlısı: dinlenmek

imtihan eş anlamlısı: sınav

isim eş anlamlısı: ad

istasyon eş anlamlısı: gar, terminal

gelecek eş anlamlısı: istikbal

işçi eş anlamlısı: amele

çabuk eş anlamlısı: ivedi

açıklama eş anlamlısı: izahat

kabiliyet eş anlamlısı: yetenek

kafa eş anlamlısı: baş

kahin eş anlamlısı: medyum

kalp eş anlamlısı: yürek

karizma eş anlamlısı: ergi

kanıt eş anlamlısı: delil

kelime eş anlamlısı: sözcük

kılavuz eş anlamlısı: rehber

kırmızı eş anlamlısı: al

kıyı eş anlamlısı: sahil

kirli eş anlamlısı: pis

kolay eş anlamlısı: basit

koşul eş anlamlısı: şart

konuk eş anlamlısı: misafir

kural eş anlamlısı: kaide

kuvvetli eş anlamlısı: güçlü

küçük eş anlamlısı: ufak, minik

lider eş anlamlısı: önder

mal eş anlamlısı: meta

maharet eş anlamlısı: beceri

mani eş anlamlısı: engel

matem eş anlamlısı: yas

menfaat eş anlamlısı: çıkar

mektep eş anlamlısı: okul

mektup eş anlamlısı: name

merkep eş anlamlısı: eşek

misafir eş anlamlısı: konuk

misal eş anlamlısı: örnek

muharebe eş anlamlısı: savaş

mübarek eş anlamlısı: kutsal

namzet eş anlamlısı: aday

nehir eş anlamlısı: ırmak

nesil eş anlamlısı: kuşak

nezir eş anlamlısı: adak

okul eş anlamlısı: mektep

ortalama eş anlamlısı: vasat

oy eş anlamlısı: rey

ozan eş anlamlısı: şair

öğrenci eş anlamlısı: talebe

öğretmen eş anlamlısı: muallim

önder eş anlamlısı: lider

örnek eş anlamlısı: misal

öykü eş anlamlısı: hikaye

problem eş anlamlısı: sorun

rey eş anlamlısı: oy

rüştiye eş anlamlısı: ortaokul

rutubet eş anlamlısı: nem

rüzgar eş anlamlısı: yel

saadet eş anlamlısı: mutluluk

sabit eş anlamlısı: durağan (durgun)

sağlık eş anlamlısı: sıhhat

savaş eş anlamlısı: cenk, muharebe

sebep eş anlamlısı: neden

sene eş anlamlısı: yüzyıl, asır

serüven eş anlamlısı: macera

sevinç eş anlamlısı: mutluluk

sınav eş anlamlısı: imtihan

sınıf eş anlamlısı: derslik

yıldız eş anlamlısı: sitane

siyah eş anlamlısı: kara

son eş anlamlısı: nihayet

sonbahar eş anlamlısı: güz

soru eş anlamlısı: sual

sorumluluk eş anlamlısı: mesuliyet

sözcük eş anlamlısı: kelime

sözlük eş anlamlısı: lügat

şaka eş anlamlısı: latife

şakacı eş anlamlısı: nüktedan

şehir eş anlamlısı: kent

tabiat eş anlamlısı: doğa

tartışma eş anlamlısı: münakaşa

tarım eş anlamlısı: ekin

takip eş anlamlısı: izleme

temel eş anlamlısı: esas

tören eş anlamlısı: merasim

tren eş anlamlısı: şimendifer

tutsak eş anlamlısı: esir

tümce eş anlamlısı: cümle

uçak eş anlamlısı: tayyare

ulu eş anlamlısı: yüce

ulus eş anlamlısı: millet

usta eş anlamlısı: ehil

uyarı eş anlamlısı: ikaz

uygarlık eş anlamlısı: medeniyet

uygar eş anlamlısı: çağdaş

üzüntü eş anlamlısı: tasa

vakit eş anlamlısı: zaman

vatan eş anlamlısı: yurt

vazife eş anlamlısı: görev

veteriner eş anlamlısı: baytar

vilayet eş anlamlısı:il

yaşlı eş anlamlısı: ihtiyar

yel eş anlamlısı: rüzgar

yemek eş anlamlısı: aş

yetenek eş anlamlısı: beceri, kabiliyet

yıl eş anlamlısı: sene

yılmak eş anlamlısı: bıkmak

yoksul eş anlamlısı: fakir

yurt eş anlamlısı: vatan

yürek eş anlamlısı: kalp

yüz eş anlamlısı: sima, surat

zehir eş anlamlısı: agu

zengin eş anlamlısı: varlıklı

zırnık eş anlamlısı: metelik

EŞ ANLAMLI KELİMELER LİSTESİ

abide kelimesinin eş anlamlısı anıttır

acele kelimesinin eş anlamlısı çabuktur

acemi kelimesinin eş anlamlısı toydur

aciz kelimesinin eş anlamlısı güçsüzdür

asır kelimesinin eş anlamlısı yüzyıldır

adalet kelimesinin eş anlamlısı haktır

adaptasyon kelimesinin eş anlamlısı uyarlamadır

adet kelimesinin eş anlamlısı sayıdır

aka kelimesinin eş anlamlısı büyüktür

akıl kelimesinin eş anlamlısı ustur

al kelimesinin eş anlamlısı kırmızıdır

alelade kelimesinin eş anlamlısı sıradandır

aleni kelimesinin eş anlamlısı açıktır

ara kelimesinin eş anlamlısı fasıladır

araba kelimesinin eş anlamlısı otomobildir

armağan kelimesinin eş anlamlısı hediyedir

aşk kelimesinin eş anlamlısı sevidir

atik kelimesinin eş anlamlısı seridir

ayakkabı kelimesinin eş anlamlısı pabuçtur

bağışlama kelimesinin eş anlamlısı affetmedir

bacı kelimesinin eş anlamlısı kız kardeştir

baş kelimesinin eş anlamlısı kafadır

barış kelimesinin eş anlamlısı sulhtur

bayağı kelimesinin eş anlamlısı adidir

beyaz kelimesinin eş anlamlısı aktır

bencil kelimesinin eş anlamlısı egoisttir

bonkör kelimesinin eş anlamlısı cömerttir

büyü kelimesinin eş anlamlısı afsundur

cennet kelimesinin eş anlamlısı adendir

cevap kelimesinin eş anlamlısı yanıttır

cılız kelimesinin eş anlamlısı zayıftır

cimri kelimesinin eş anlamlısı pintidir

cesur kelimesinin eş anlamlısı yüreklidir

cihaz kelimesinin eş anlamlısı aygıttır

cümle kelimesinin eş anlamlısı tümcedir

çabuk kelimesinin eş anlamlısı aceledir

çağrı kelimesinin eş anlamlısı davettir

çamur kelimesinin eş anlamlısı balçıktır

çare kelimesinin eş anlamlısı umardır

denk kelimesinin eş anlamlısı müsavidir

deprem kelimesinin eş anlamlısı zelzeledir

deneyim kelimesinin eş anlamlısı tecrübedir

dilek kelimesinin eş anlamlısı istek, arzudur

dizi kelimesinin eş anlamlısı sıradır

deli kelimesinin eş anlamlısı çılgındır

doktor kelimesinin eş anlamlısı hekimdir

dost kelimesinin eş anlamlısı arkadaştır

edebiyat kelimesinin eş anlamlısı yazındır

ece kelimesinin eş anlamlısı güzel kadındır

edep kelimesinin eş anlamlısı adaptır

eklem kelimesinin eş anlamlısı benttir

ehemmiyet kelimesinin eş anlamlısı önemdir

elbise kelimesinin eş anlamlısı esbaptır

emniyet kelimesinin eş anlamlısı güvendir

eser kelimesinin eş anlamlısı yapıttır

eş anlamlı sözcükler kelimesinin eş anlamlısı anlamdaş sözcüklerdir

ev kelimesinin eş anlamlısı konuttur

fakir kelimesinin eş anlamlısı yoksuldur

fayda kelimesinin eş anlamlısı yarardır

fena kelimesinin eş anlamlısı kötüdür

fenomen kelimesinin eş anlamlısı olgudur

fikir kelimesinin eş anlamlısı düşünce, idedir

gemi kelimesinin eş anlamlısı vapurdur

gezmek kelimesinin eş anlamlısı dolaşmaktır

gökyüzü kelimesinin eş anlamlısı semadır

gülünç kelimesinin eş anlamlısı komiktir

gözlem kelimesinin eş anlamlısı rasattır

güç kelimesinin eş anlamlısı kuvvettir

hadise kelimesinin eş anlamlısı olaydır

hareket kelimesinin eş anlamlısı kinetiktir

hasım kelimesinin eş anlamlısı düşmandır

hasret kelimesinin eş anlamlısı özlemdir

hatıra kelimesinin eş anlamlısı anıdır

hediye kelimesinin eş anlamlısı armağandır

hekim kelimesinin eş anlamlısı doktordur

hısım kelimesinin eş anlamlısı dosttur

ırak kelimesinin eş anlamlısı uzaktır

ırmak kelimesinin eş anlamlısı nehirdir

idadi kelimesinin eş anlamlısı lisedir

idare kelimesinin eş anlamlısı yönetimdir

ihtiyar kelimesinin eş anlamlısı yaşlıdır

ihtiyaç kelimesinin eş anlamlısı gereksinimdir

ilan kelimesinin eş anlamlısı duyurudur

imkan kelimesinin eş anlamlısı olanaktır

ilişki kelimesinin eş anlamlısı münasebettir

istirahat kelimesinin eş anlamlısı dinlenmektir

imtihan kelimesinin eş anlamlısı sınavdır

isim kelimesinin eş anlamlısı addır

istasyon kelimesinin eş anlamlısı gar, terminaldir

gelecek kelimesinin eş anlamlısı istikbaldir

işçi kelimesinin eş anlamlısı ameledir

çabuk kelimesinin eş anlamlısı ivedidir

açıklama kelimesinin eş anlamlısı izahattır

kabiliyet kelimesinin eş anlamlısı yetenektir

kafa kelimesinin eş anlamlısı baştır

kahin kelimesinin eş anlamlısı medyumdur

kalp kelimesinin eş anlamlısı yürektir

karizma kelimesinin eş anlamlısı ergidir

kanıt kelimesinin eş anlamlısı delildir

kelime kelimesinin eş anlamlısı sözcüktür

kılavuz kelimesinin eş anlamlısı rehberdir

kırmızı kelimesinin eş anlamlısı aldır

kıyı kelimesinin eş anlamlısı sahildir

kirli kelimesinin eş anlamlısı pistir

kolay kelimesinin eş anlamlısı basittir

koşul kelimesinin eş anlamlısı şarttır

konuk kelimesinin eş anlamlısı misafirdir

kural kelimesinin eş anlamlısı kaidedir

kuvvetli kelimesinin eş anlamlısı güçlüdür

küçük kelimesinin eş anlamlısı ufak, miniktir

lider kelimesinin eş anlamlısı önderdir

mal kelimesinin eş anlamlısı metadır

maharet kelimesinin eş anlamlısı beceridir

mani kelimesinin eş anlamlısı engeldir

matem kelimesinin eş anlamlısı yastır

menfaat kelimesinin eş anlamlısı çıkardır

mektep kelimesinin eş anlamlısı okuldur

mektup kelimesinin eş anlamlısı namedir

merkep kelimesinin eş anlamlısı eşektir

misafir kelimesinin eş anlamlısı konuktur

misal kelimesinin eş anlamlısı örnektir

muharebe kelimesinin eş anlamlısı savaştır

mübarek kelimesinin eş anlamlısı kutsaldır

namzet kelimesinin eş anlamlısı adaydır

nehir kelimesinin eş anlamlısı ırmaktır

nesil kelimesinin eş anlamlısı kuşaktır

nezir kelimesinin eş anlamlısı adaktır

okul kelimesinin eş anlamlısı mekteptir

ortalama kelimesinin eş anlamlısı vasattır

oy kelimesinin eş anlamlısı reydir

ozan kelimesinin eş anlamlısı şairdir

öğrenci kelimesinin eş anlamlısı talebedir

öğretmen kelimesinin eş anlamlısı muallimdir

önder kelimesinin eş anlamlısı liderdir

örnek kelimesinin eş anlamlısı misaldir

öykü kelimesinin eş anlamlısı hikayedir

problem kelimesinin eş anlamlısı sorundur

rey kelimesinin eş anlamlısı oydur

rüştiye kelimesinin eş anlamlısı ortaokuldur

rutubet kelimesinin eş anlamlısı nemdir

rüzgar kelimesinin eş anlamlısı yeldir

saadet kelimesinin eş anlamlısı mutluluktur

sabit kelimesinin eş anlamlısı durağandır

sağlık kelimesinin eş anlamlısı sıhhattır

savaş kelimesinin eş anlamlısı cenk, muharebedir

sebep kelimesinin eş anlamlısı nedendir

sene kelimesinin eş anlamlısı yüzyıl, asırdır

serüven kelimesinin eş anlamlısı maceradır

sevinç kelimesinin eş anlamlısı mutluluktur

sınav kelimesinin eş anlamlısı imtihandır

sınıf kelimesinin eş anlamlısı dersliktir

yıldız kelimesinin eş anlamlısı sitanedir

siyah kelimesinin eş anlamlısı karadır

son kelimesinin eş anlamlısı nihayettir

sonbahar kelimesinin eş anlamlısı: güzdür

soru kelimesinin eş anlamlısı sualdir

sorumluluk kelimesinin eş anlamlısı mesuliyet

sözcük kelimesinin eş anlamlısı kelimedir

sözlük kelimesinin eş anlamlısı lügattir

şaka kelimesinin eş anlamlısı latifedir

şakacı kelimesinin eş anlamlısı nüktedandır

şehir kelimesinin eş anlamlısı kenttir

tabiat kelimesinin eş anlamlısı doğadır

tartışma kelimesinin eş anlamlısı münakaşadır

tarım kelimesinin eş anlamlısı ekindir

takip kelimesinin eş anlamlısı izlemedir

temel kelimesinin eş anlamlısı esastır

tören kelimesinin eş anlamlısı merasimdir

tren kelimesinin eş anlamlısı şimendiferdir

tutsak kelimesinin eş anlamlısı esirdir

tümce kelimesinin eş anlamlısı cümledir

uçak kelimesinin eş anlamlısı tayyaredir

ulu kelimesinin eş anlamlısı yücedir

ulus kelimesinin eş anlamlısı millettir

usta kelimesinin eş anlamlısı ehildir

uyarı kelimesinin eş anlamlısı ikazdır

uygarlık kelimesinin eş anlamlısı medeniyettir

uygar kelimesinin eş anlamlısı çağdaştır

üzüntü kelimesinin eş anlamlısı tasadır

vakit kelimesinin eş anlamlısı zamandır

vatan kelimesinin eş anlamlısı yurttur

vazife kelimesinin eş anlamlısı görevdir

veteriner kelimesinin eş anlamlısı baytardır

vilayet kelimesinin eş anlamlısı ildir

yaşlı kelimesinin eş anlamlısı ihtiyardır

yel kelimesinin eş anlamlısı rüzgardır

yemek kelimesinin eş anlamlısı aştır

yetenek kelimesinin eş anlamlısı beceri, kabiliyettir

yıl kelimesinin eş anlamlısı senedir

yılmak kelimesinin eş anlamlısı bıkmaktır

yoksul kelimesinin eş anlamlısı fakirdir

yurt kelimesinin eş anlamlısı vatandır

yürek kelimesinin eş anlamlısı kalptir

yüz kelimesinin eş anlamlısı sima, surattır

zehir kelimesinin eş anlamlısı agudur

zengin kelimesinin eş anlamlısı varlıklıdır

zırnık kelimesinin eş anlamlısı meteliktir

EŞ ANLAMLI KELİMELER 3. SINIF

3. Sınıfta anlatılan eş anlamlı kelimelerin anlatımlarına bakalım. Yazılışları ve okunuşları farklı olan ancak anlamları aynı olan kelimeler eş anlamlı kelimeler denir. Yani tam olarak aynı anlama sahip olan iki ve ikiden fazla kelimeyi kast ediyoruz. Bu kelimeler birbirlerinin yerine kullanılabilirler, cümlede anlam değişikliği olmaz. Eğer anlam değişikliği olursa o eş anlamlı kelime değildir. Örneğin, yaşlı ve ihtiyar kelimeleri birer eş anlamlı kelimelerdir. Bu iki kelime aynı cümlede yer değiştirebilir. Aşağıdaki örneği inceleyelim

Yaşlı adam öyle bir koştu ki herkes şaşırdı kaldı.

İhtiyar adam öyle bir koştu ki herkes şaşırdı kaldı.

Aynı varlığı, kavramı veya durumu ifade eden, yazılışları ve söylenişleri farklı, anlamları aynı olan sözcükler, eş anlamlı sözcüklerdir.

Eş anlamlı sözcükler, dilimize yabancı dillerden girmiş sözcüklerin bizdeki karşılıklarıyla kurdukları ilişkiden doğmuşlardır.

Kara – Siyah/ Mektep – Okul/ Talebe – Öğrenci

Pay – Hisse/ Doktor – Hekim/ Barış – Sulh

Okul – Mektep/ Savaş – Harp/ Sade – Yalın

Anne – Valide/ Amaç – Gaye/ Ak – Beyaz

Kırmızı – Al/ Duygu – His/ Aş – Yemek

Hız – Sürat/ Hasret – Özlem/ Ad – İsim

Ün – Şöhret/ Sözcük – Kelime/ Eksiksiz – Tam

İstek – Arzu/ Yüzyıl – Asır/ Yönetim – İdare

Misafir – Konuk/ Lisan – Dil/ Müsaade – İzin

Buluş – İcat/ İlave – Ek/ Sınav – İmtihan

UYARI:

Sözcükler, her zaman kullanıldıkları cümle içerisinde ele alınmalıdır. Tek başına eş anlamlı gibi görünen sözcükler cümle içerisindeki kullanımlarında her zaman birbirlerinin yerini tutmayabilir.

SİYAH – KARA

Kara gözlü, uzun boylu bir delikanlıydı.

(SİYAH’la eş anlamlıdır.)

İhtiyar, kara talihinden şikâyet ediyordu.

(SİYAH’la eş anlamlı değildir.)

AK – BEYAZ

Saçlarında beyazlar fazlalaşmıştı.

(“AK”la eş anlamlıdır.)

Bakkaldan beyaz peynir al.

(“AK”la eş anlamlı değildir.)

UYARI :

Bir sözcüğün eş anlamlısı kullanıldığı cümleye göre değişebilir.

Bu elbise bana bol oldu. (geniş)

Bu sene bol para kazandım. (çok)

Ekinler büyümeye başladı. (olgunlaşmak)

Kampanyaya ilgi büyüyor. (artmak)

UYARI:

Aynı cümlede eş anlamlı sözcüklerin kullanılması gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğuna yol açar.

Buluş ve icatlar sayesinde yaşamımız kolaylaştı.

Toplumca yoksul ve fakirlere yardım etmeliyiz.

Onun beğeni ve zevklerine güvenirim.

Kanıt ve delil yetersizliğinden suçsuz bulundu.

Haberler.com – Gündem

Türkçe Sözlük, Edebiyat, Gündem, Eğitim, Yaşam, Haberler

YORUMLAR

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

Sıradaki haber:

DGS sınavı ne zaman? 2022 DGS sınavı başvuru tarihi ne zaman? Üniversite Dikey Geçiş Sınavı detayları

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.